Lokalpolitik

Nyt kirkecenter i kolonial-lager

Pinsemenigheden mangler plads

FREDERIKSHAVN:Pinsekirken har planer om at indrette Dagrofas gamle lagerbygning ved Barfredsvej til et moderne kirkecenter med kirkesal, mødelokaler, hobbyrum for unge, åben café og måske med tiden også et værested for udstødte misbrugere. Pinsekirken holder til i Elimkirken i Rimmensgade, men huset er blevet for lille, fortæller pastor Jens Haslund Thomsen. Især i 2000 og 2001 er menigheden i Frederikshavn vokset. Nogle er kommet i kontakt med Pinsekirken gennem såkaldte alfa-kurser, introduktionskurser om kristendom, som også gennemføres folkekirkeligt regi. Nogle kommer til Pinsekirken, fordi de søger tilbage til kristne værdier, som de kendte fra deres bedsteforældre og forældre, og så har Pinsekirken fået tag i en helt ny gruppe: flygtninge/indvandrere, især iranske konvertitter fra islam. Især mangler Pinsekirken lokaler til sine unge. De bruger i dag kirkerummet til deres aktiviteter, men indretningen sætter sine begrænsninger. - Vi vil gerne have et sted, hvor vi kan placere et bordtennisbord, og hvor vi kan arbejde med dans og drama, siger Jens Haslund Thomsen. Dagrofa lagerbygningen har stået tom siden efteråret, da firmaet flyttede til Toftegårdsvej. Bygningen er på næsten 1000 kvadratmeter i stueplan og knap så meget i kælderetagen, så der er masser af albuerum. Kirkebygningen i Rimmensgade er på bare 146 kvadratmeter. Jens Haslund Thomsen fortæller, at menigheden har kigget efter en bygning på 500-600 kvadratmeter, men de andre muligheder er blevet kasseret, fordi loftshøjden gjorde dem uegnede til indretning af en kirkesal. Kirkesamfundet har også overvejet at bygge nyt, men kunne kun få anvist en grund i udkanten af byen. - Dagrofas bygning ligger det perfekte sted, for vi vil gerne være midt i byen, siger Jens Haslund Thomsen. Pinsekirken i Frederikshavn har omkring 75 medlemmer og skal finde pengene til at købe og indrette ejendommen på Barfredsvej. Flytteplanerne er så langt frem, at menigheden har indgået en betinget købsaftale. Kommunens plan- og miljøudvalg har behandlet planerne. Udvalget havde ingen indvendinger, men der skal udarbejdes lokalplan og gennemføres en høring, før engroslageret skifter status.