Nyt kirkeskib til Jerup kirke

JERUP: Da Jerup kirke blev bygget i 1889 var et skib ikke en del af inventaret. Gennem årene er et traditionelt kirkeskib ofte blevet efterspurgt, og flere har søgt at fremskaffe et, men uden held. Men nu har Jørgen Flyvholm Hansen, Padborg, der har familie i Jerup skænket et skib til kirken. Jørgen Flyvholm Hansen har gennem ni år arbejdet på en model af "Norske Løve", som var et orlogskib bygget 1643 med en imponerende armering. Skibet deltog i slaget ved Køge bugt 1. juli 1677. Jerup kirke er i øvrigt ikke den eneste kirke i lokalområdet, der har en model af Norske Løve, idet også kirken på Hirsholmene har en sådan model. Kirkeskibene er, ud over at pege på Danmark som søfartsnation, også et udtryk for den kristne tros forkyndelse af, at vi sejler gennem livet fra dåben til himmeriget i et skib, hvor Jesus Kristus selv er styrmand. Jerup kirkes nye skib, som indbyggerne i Jerup nu kan glæde sig over, afsløres ved gudstjenesten 24. august. Minna