Naturvidenskab

Nyt kloakanlæg hindrer ikke enforurening af Thisted Å-systemet

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man i 2007 overhovedet skal udlede fækalier. Der må findes en anden løsning på det, siger Kjeld Mortensen, der bor på Enghavevej, et par hundrede meter fra det kommende rørbassin, som skal ligge her bag autoværnet. Foto: Peter Mørk

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man i 2007 overhovedet skal udlede fækalier. Der må findes en anden løsning på det, siger Kjeld Mortensen, der bor på Enghavevej, et par hundrede meter fra det kommende rørbassin, som skal ligge her bag autoværnet. Foto: Peter Mørk

17 gange om året vil kloakvandet løbe over fra nyt rørbassin ved Over Engen THISTED: Det bliver bedre, end det er i dag. Men et nyt, ca. 3,5 mio. kr. dyrt kloakanlæg i den nordvestlige del af Thisted kan ikke forhindre, at kloakvandet en gang imellem løber over. Det betyder, at bl.a. fækalier vil løbe ud i Thisted Å og videre ud i Thisted havn - i stedet for at blive ledt til renseanlægget. Overløbet vil ske fra et såkaldt rørbassin, som efter planen skal anlægges på den nordvestlige side af vejen Over Engen. Det omkring 50 meter lange bassin har en størrelse, så det de fleste af årets dage kan klare både spildevand og regnvand fra Australiavænget, Tingstrupvej og flere af de tilstødende veje i denne del af byen. I alt bor der omkring 1200 i området. Men i gennemsnit 17 gange om året vil regnmængderne være så store, at spildevandet løber over. Det er en væsentlig forbedring i forhold til i dag, hvor der er gennemsnitligt 42 overløb fra en gammel pumpestation, der ligger nedenfor Australiavænget. Ikke rimeligt - Men jeg synes ikke, det er rimeligt, at man i 2007 overhovedet skal udlede fækalier. Der må findes en anden løsning på det, siger Kjeld Mortensen, der bor på Enghavevej, et par hundrede meter fra det kommende rørbassin. Kjeld Mortensen er formand for den lokale grundejerforening, og i den egenskab klagede han sidste år sammen med kolonihaveforeningen Oluf Gades Minde over Thisted Kommunes daværende planer om at placere rørbassinet og pumpestationen på den anden side af Over Engen - tæt på både kolonihaveområdet og Enghavevej. Indsigelser Han er tilfreds med, at kommunen har imødekommet indsigelserne, og han understreger, at han ikke udtaler sig på vegne af grundejerforeningen og i øvrigt ikke personligt vil blive generet af kloakanlæggene med den nye placering. - Men det kommer ikke til at se pænt ud, siger Kjeld Mortensen. Klimaændringer Han frygter også, at forureningen vil berøre den sø, som der er planer om at anlægge i området neden for Australiavænget. Og ikke mindst forudser han, at det bliver meget mere end de beregnede 17 gange om året, at det nye anlæg må give op over for vandmængderne. I de seneste måneder har vejret således vist sigt fra den våde side. Det er usædvanligt i forhold til de hidtidige klimanormer, men med de forventede klimaændringer bliver det i fremtiden måske mere reglen end undtagelsen. Kjeld Mortensen henviser således til, at videnskabsmænd har forudsagt, at regnmængderne vil stige med 40 procent. Plads til endnu et Ingeniør Ejgil Haurum, Thisted Kommune, erkender, at et vådere klima kan betyde flere overløb end de beregnede 17 om året. Men i så fald er der mulighed for at anlægge endnu et rørbassin. - Vi har planlagt et rørbassin, der er omkring 50 meter langt. Men ved Over Engen er der plads til at anlægge endnu et, som vil betyde, at anlægget får større kapacitet og dermed færre overløb, siger han. Miljøforbedring Men i alle tilfælde vil det nye anlæg betyde en væsentlig miljøforbedring i forhold til det eksisterende. Ved overløb vil kloakkens spildevand være stærkt fortyndet af regnvand, og rørbassinet bliver forsynet med riste, som skulle fange toiletpapir og andre genstande i kloakvandet. Der er mulighed for at vælge en løsning med automatiske riste. Men om det bliver tilfældet, tages der først stilling til i forbindelse med detailprojekteringen af anlægget. Søvand berøres Om overløbene vil berøre en eventuel kommende sø i ådalen nordvest for Over Engen - det vil afhænge af størrelsen af søen. Ejgil Haurum vil ikke udelukke, at søvandet kan blive berørt. Men med placeringen tæt på afløbet fra søen vil forureningen først og fremmest ramme Thisted Å på den ca. 600 meter lange strækning, inden åen løber ud i Thisted Havn. Og fordi åen er rørlagt på en stor del af strækningen, er den ikke miljømæssigt klassificeret videre højt, påpeger Ejgil Haurum. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk