Energiselskaber

Nyt koldt selskab får sveden væk

Løgstør Fjernvarmeværk har dannet nyt fjernkøleselskab

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den nye bygning, som skal rumme køleanlægget. Foto: Martin Damgård

Løgstør Fjernkølingselskab. Det er navnet på et nyt selskab, som Løgstør Fjernvarmeværk har dannet. Selskabet skal i første omgang sørge for at LOGSTOR A/S - tidligere Løgstør Rør - kan få afkølet sin nye administrationsbygning, der er under opførelse få hundrede meter fra Løgstør Fjernvarme. Men det er håbet, at også andre end virksomheder end LOGSTOR A/S med tiden vil aftage fjernkølevandet fra det lokale fjernvarmeværk. Ifølge formanden for Løgstør Fjernvarmeværk, Uffe Bro, så kommer de udgifter, der er knyttet til det nye fjernkølingsanlæg under ingen omstændigheder til at belaste varmebrugerne i Løgstør, da det er modtagerne af fjernkølingen, der skal betale alle driftsomkostninger. - Og det er da også derfor vi har dannet et særskilt selskab, siger Uffe Bro. De forbrugerejede fjernvarmeselskaber - som f.eks. Løgstør - har længe kunnet lave fjernkølinganlæg, men fornylig fik også kommunalt ejede fjernvarmeværker lov til at udbyde fjernkøling efter samme princip, som de i dag sælger fjernvarme. De kommunalt ejede fjernvarmeselskaber hører primært hjemme i de store byer. Princippet i fjernkølingen er, at fjernvarmen bruges til at drive kølemaskinen, som køler vandet ned, før det ledes til LOGSTOR. Virksomheden vil kun bruge ca. 40 procent af køleanlæggets kapacitet, så derfor er håbet, at andre virksomheder også vil være interesserede. Til at rumme den nye aktivitet har Løgstør Fjernkølingselskab opført en tilbygning på 140 kvadratmeter i forbindelse med fjernvarmeværket på Blekingevej. Fjernkøling er køling efter samme princip som fjernvarme, hvor man i stedet for at have sit eget lille anlæg er koblet til et centralt anlæg. Fjernkøling eksisterer allerede i flere lande, hvor der er enten adgang til koldt vand eller til overskudsvarme. I Stockholm bliver koldt havvand for eksempel brugt til at køle byens hoteller, indkøbscentre. Fjernkøling baseret på overskudsvarme laves i en såkaldt absorptionskøler. Ifølge driftsleder Per Rasmussen så vil vandet blive kølet ned til omkring 14 grader, hvorefter det sendes ud. Her kan det udnyttes i kølepaneler eller i ventilationssystemer, før det varmere vand sendes tilbage til værket helt som med fjernvarme. Vandet er 19 grader, når fjernvarmeværket modtager det igen.