EMNER

Nyt kulturhus gik ikke ud over hal

- Udelukkende positive tilkendegivelser fra brugerne

ØSTERVRÅ:Det nye Østervrå Kulturhus ved Østervrå-Hallen er blevet godt modtaget og benyttes flittigt. Samtidig konstaterede formanden for Den selvejende Institution Østervrå-Hallen, Kaj Mathiassen, på generalforsamling, at kulturhusets ibrugtagning ikke har betydet nævneværdig nedgang i antallet af brugere. I sin beretning oplyste Kaj Mathiassen nemlig, at både idrætshallen og svømmehalllen har haft en fin udnyttelsesgrad. Således har der til den offentlige svømning været tale om en besøgsstigning på ca. ti procent i det forløbe år. Alle er positive Opførelsen af kulturhuset lagde i årets første halvdel beslag på meget af halbestyrelsens tid. Formanden oplyste, at udlejninen af kulturhuset er gået rigtigt godt. Dets to store depotrum er næsten fyldt op af brugerne. - Der har udelukkende været positive tilkendegivelser fra de, der har lejet lokalerne til mange forskellige formål, oplyste Kaj Mathiassen, der tilføjede, at man i år vil forsøge at markedsføre kulturhusets springgrav noget mere. Samtidig vil der blive gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksom på de handicapvenlige omklædningsfaciliteter i svømmehallen for at gøre opmærksom på den ledige kapacitet - også i kuluruset. Formanden havde lovord om kunstudstillinegn i forbindelse med kulturhusets indvielse. Udstillingen ser halbestyrelsen gerne gebtaget hvert år som et godt supplement til hallens mange andre aktiviteter. Nyt navn Formanden oplyste, at man fortsat vil holde et højt vedligeholdelsesniveau både indvendig og udvendig. Således holdes der i svømmehallen et vågent øje med betonen omkring bassinet og vandbehandlingsanlægget. - Samarbejdet med Sæby Kommune har været godt og konstruktivt, og vi håber, at der fortsat kan lægges budgetter for flere år, sagde Kaj Mathiassen. Det giver nemlig mulighed for en bedre planlægning af fremtiden. Regnskabet viser et underskud, som bl.a. skal ses på baggrund af opførelsen, indvielsen og ibrugtagningen af Østervrå Kulturhus. Først i regnskabet for i år bliver det muligt at danne sig et overblik over, hvor meget driften af kulturhuset vil beløbe sig til. Den giver kommunen i øvrigt ikke tilskud til. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Det betyder en navneændring. Det fremtidige navn er "Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter". Til bestyrelsen var der genvalg af Inge Christensen og Knud Jensen samt til suppleanterne Elmann Nielsen og Erik Mathiasen.