Nyt lån kan sætte fart på renovering af skoler

Hjørring Kommune får en ekstra godbid af Indenrigsministeriets lånepulje til skolerenovering

HJØRRING:Hjørring Kommune får tilbud om ekstra lån til renovering af skoler. De ekstra penge sætter turbo på skolerenoveringen, så de planlagte renoveringer på Tårs Skole rykker lidt frem. Indenrigsministeriet har netop givet tilsagn om 12 mio. kr. ekstra i låneoptagelse i 2004 og 5,4 mio. kr. i 2004. Betingelsen er, at byrådet siger ja til at låne pengene. Økonomiudvalget indstillede låneoptagelsen til godkendelse i byrådet på sit seneste møde. Lånene kommer til at koste 350.000 kr. i øgede driftsomkostninger årligt. - Vi skal ikke finde ekstra besparelser for de 350.000 kr. Der er nok luft i det budgetforslag, som vi har fremlagt, så vi behøver det ikke. Vi regner med at have en kassebeholdning på omkring 25 mio. kr. med udgangen af året. Det har vi ønsket i mange år. Nu ser det ud til at lykkes, siger Bent Brown (S). De ekstra midler bruges til at færdiggøre renoveringerne på Holmegårdskolen og Tårs Skole. Holmegårdskolen kan helt sikkert laves færdig med de ekstra penge, men borgmesteren vil ikke love, at Tårs Skole kan blive helt færdig i 2004. De ekstra midler smitter af på de andre skolerenoveringer, idet alle kommunens skoler indgår i en helt fast renoveringsplan, som byrådet har vedtaget. Planen indeholder foreløbige terminer for renoveringen, men da disse planer kan ændres i takt med, at kommunen skaffer ekstra penge eller får lommesmerter, så er prioriteringsrækkefølgen vigtigtere for skolerne. De ved, om de står næst i rækken, eller om de bliver renoveret sidst. Renoveringsplanen er en fordel, når der skal søges lånemidler hos staten. Kommunens embedsmænd har et fuldstændigt overblik over lånebehovet, fordi renoveringen er planlagt. De skal ikke spilde tid med at beregne kapitalbehov. En ansøgning kommer derfor hurtigt ud ad røret. Byrådet har allerede vedtaget at udnytte den hidtidige ordning, der gav mulighed for at låne 40 pct. af anlægsudgifterne til skolerenoveringerne. De 12 mio. kr. er et ekstra tilskud i år. Hjørring Kommune får pengene fra en pulje på 400 mio. kr., som regeringen har stillet til rådighed til skolerenoveringer i alle landets kommuner. Der kom ansøgninger til puljen på en mia. kr. fra landets kommuner. - Hjørring Kommune har faktisk fået tilsagn om større lån, end vi normalt er berettiget til, siger kommunens økonomidirektør Lasse Jacobsen. Som regel ved økonomisk forvaltning ret præcist, hvad kommunen kan forvente af statslige tilskud, da tilskuddene som regel tildeles efter en fast formel. Embedsmændene ved, at Hjørring Kommunes andel normalt udgør en bestemt procentdel af en given pulje, staten giver til kommunerne. Tildelingen af midler til skolerenoveringer afgøres ved en samlet vurdering af kommunens økonomi.