Nyt lån og gevinst på det tyske marked

} FJERRITSLEV: Egnsbank Han Herred venter sig så meget af sine aktiviteter på det tyske anpartsmarked, at man opjusterer forventningerne til årsresultatet, oplyser direktør Finn Strier Poulsen Banken har netop solgt sin del af mæglerselskabet DAI Zweimarkt til Deutsche Fondbörse Hamburg Beteiligungs-Makler (DFHH), som ejes af Börse Hamburg. Efterfølgende køber banken så 25 pct. af aktierne i DFHH, og det er baggrunden for opjusteringen af årsresultatet. Börse Hamburg har nemlig besluttet at udvide aktivitetsniveauet på anpartsmarkedet. I stedet for som hidtil at regne med et årsresultat på 80-85 mio. kr., regner banken nu med at nå op på 105-110 mio. kr. før skat. Banken meddeler i øvrigt, at den har optaget et lån på 50 mio. kr til brug som supplerende kapital. Dermed udgør bankens samlede ansvarlige kapital 550 mio. kr., ligesom solvensen er øget til 13,3 procent. Lånearrangementet er etableret i et samarbejde med tyske HSH Nordbank AG og danske HSH Gudme. -junk