Nyt lægepanel kan forbedre kræftbehandlingen i Danmark

Øgede muligheder for en ekstra chance til håbløst syge kræftpatienter

ÅRHUS:Et nyt centralt lægefagligt panel kan få stor betydning for, hvilke nye kræftbehandlinger der i fremtiden vil blive tilbudt i Danmark. Det mener overlæge dr.med. Hans von der Maase, Århus Kommunehospital, der sammen med overlæge dr.med. Heine Høi-Hansen fra Rigshospitalet er udpeget af Sundhedsministeriet til at skulle foretage vurderinger af, hvilke eksperimentelle behandlinger her eller i udlandet håbløst syge patienter på det offentliges regning kan henvises til. - Jeg forventer, at der vil opstå et mønster i henvendelserne, som også kan få betydning for, hvilke nye kræftbehandlinger der kan sættes i værk herhjemme. Får vi eksempelvis en aftale i stand med en klinik i Paris, som viser sig at kunne dække et behov, så må vi spørge os selv, om den opgave ikke lige så godt kunne løses på en hospitalsafdeling i Danmark, siger Hans von der Maase og tilføjer, at kræftbehandlingen herhjemme efter de sidste års opprioriteringer generelt foregår på et højt internationalt niveau. - I forhold til landets størrelse foregår der et meget stort antal kræftbehandlingsforsøg, mener han. På hans egen afdeling er der for øjeblikket 45 behandlingsforsøg i gang. En del danske kræftpatienter har de senere år søgt hjælp i udlandet, men det er først med virkning fra årsskiftet, at det offentlige går ind og betaler og dermed også blåstempler eksperimentelle behandlinger i udlandet eller på danske privathospitaler. Ved eksperimentel behandling forstås en uprøvet eller utilstrækkeligt dokumenteret behandling, der ikke gives i et protokolleret forsknings-eller forsøgsmæssigt regi. Samtidig handler det om behandlinger, der iværksættes i relation til en bestemt patient ofte som en sidste udvej. - Man må ikke tro, at det her løser kræftproblemet, for det gør det ikke. Men det er en fordel, at patient og læge i samarbejde nu har mulighed for at få en central, faglig vurdering af om, og i givet fald hvordan, den enkelte kræftpatient kan hjælpes, hvis behandlingsmulighederne i Danmark er udtømte, siger Hans von der Maase. Allerede på finansloven 2002 blev der afsat 10 millioner kroner til eksperimentel behandling. - Umiddelbart er 10 millioner kroner om året ikke meget, men hvis vi kan dokumentere et behov for ekstra midler, tror jeg også, at de kan findes, siger Hans von der Maase, der dog håber, at de økonomiske midler på sigt først og fremmest kan bruges til at forøge og forbedre behandlingsmulighederne i Danmark. Kræftens Bekæmpelse har også rumlet med tanken om at skabe et såkaldt second opinion-udvalg, der skal rådgive kræftpatienter, der dels er opgivet af danske læger eller som blot er usikre på, om de er blevet tilbudt den bedst tænkelige behandling. Foreningen har nu midlertidigt sat de planer i bero. - Vi er meget tilfredse med, at Sundhedsministeriet har taget det her initiativ, så nu trækker vi lige vejret, og ser om det nye panel kan dække behovet, siger formanden for Kræftens Bekæmpelse Anne Thomassen. Hun mener dog, at alle kræftpatienter, der er i tvivl, bør have mulighed for en gratis, faglig vurdering, og nu vil foreningen se, hvor mange der bliver tilbage, når det lægefaglige panel tager sig af dem, der er opgivet af det traditionelle system. Anne Thomassen forestiller sig, at det først og fremmest er yngre kræftramte, der vil søge hjælp og råd om eksperimentel behandling. - Den slags patienter søger allerede i dag i stort omfang alternativ viden på det store marked, der findes af eksperimentel behandling i udlandet. Det er derfor meget bedre, at de patienter nu sendes af sted efter et ekspertråd i stedet for selv at søge i blinde, mener Anne Thomassen. Hun er i øvrigt meget tryg ved det nedsatte panel, som efter hendes mening udgør landets absolute ekspertise på området. Ingen tør endnu sige noget om, hvor mange kræftpatienter der i samarbejde med deres behandlende sygehusafdeling vælger at tage kontakt til det nye panel. - Det er helt umuligt at sige noget om, hvor mange patienter der kan få glæde af den nye ordning. Nu må vi først se, hvad der kommer af henvendelser, siger Hans von der Maase. Sundhedsstyrelsen har bestemt, at patienter, der ønsker at blive henvist til eksperimentel behandling først skal henvende sig til den sygehusafdeling, hvor de er tilknyttet. Patienterne kan ikke henvende sig direkte til det rådgivende panel, ligesom de praktiserende læger heller ikke kan henvise dertil. Der opstår knap 30.000 nye tilfælde af kræft hvert år i Danmark, og cirka 14.000 dør hvert år af sygdommen. /ritzau/