Nyt land en realitet

Nu kan entreprenørmaskinerne snart kaste sig over næste etape af boligbyggeriet på Øster Hurup Havn

ØSTER HURUP: At flytte 40.000 kubikmeter jord og derved skabe cirka 30.000 kvadratmeter nyt land er ingen helt ubetydelig opgave. Ikke desto mindre er lastbilerne nu snart færdige med at køre i fast rutefart mellem Hadsund og Øster Hurup, således at entreprenørmaskinerne og deres chauffører kan komme i gang med næste etape af det ambitiøse byggeprojekt, som A/S Kuben har sat i værk på Øster Hurup Havn. Så snart jordarbejdet er afsluttet, går håndværkerne i gang med at nedramme pæle og støbe fundamenter til de 36 planlagte boliger med udsigt over Kattegat. Sideløbende med dét skal kommunen i gang med at etablere kloaknet og og forlægge stamvejen, og meget tyder på, at det i praksis bliver det lokale firma, Niels Riisberg A/S, der kommer til at udføre opgaven. Under alle omstændigheder var Hadsund-firmaet godt 70.000 billigere end den nærmeste konkurrent, da der i denne uge blev holdt licitation over vej- og kloakprojektet i Øster Hurup. Niels Riisberg A/S tilbød at udføre arbejdet for 1.990.000 kroner. Entreprenør Karsten Christensen i Skelund var næstbilligst med et bud på 2.062.914 kroner, og derefter fulgte Randers-firmaet Colas/Novejfa med et bud på 2.266.465 kroner, Arkil A/S i Randers med en pris på 2.384.656 kroner og Aabybro Anlæg med et bud på 2.750.865 kroner. Licitationsresultatet harmonerer fint med overslaget, og dermed ser det fortsat ud til, at Øster Hurup-projektet - som forudsat - bliver stort set udgiftsneutralt for skatteborgerne. Det beløb, som det koster at byggemodne havnearealet, er rundt regnet det samme, som kommunen har fået ind ved at sælge havnen i Øster Hurup til projektmagerne, forklarer driftsingeniør Lars Bolander fra Hadsund Kommunes teknik- og miljøafdeling. I bedste fald håber han, at vej- og kloakarbejdet kan sættes i gang i løbet af en uges tid, men inden da skal opgaven nærmere koordineres med A/S Kubens hovedentreprenør og havnens faste brugere. - Det siger sig selv, at det kræver en god portion planlægning, når så mange store maskiner koncentreres på et så forholdsvis lille område med så begrænsede tilkørselsmuligheder, men indtil videre er det efter vores vurdering gået "meget fornuftigt". - I det hele taget har vi i forvaltningen næsten kun fået positive tilbagemeldingen på projektet i Øster Hurup. Mange var givetvis lidt skeptiske i starten, men efterhånden som arealet har taget form, er den generelle holdning skiftet til: Det bliver vist slet ikke så ringe endda. - Det er i hvert fald den slags udtalelser, vi typisk hører fra "baglandet", konstaterer Lars Bolander. Noget endeligt indtryk af, hvordan de 36 nye boliger kommer til at falde ind i landskabet, kan man dog tidligst få i løbet af foråret. Først da bliver byggepladsen rundet af med strandsand - hele 5000 kubikmeter af slagsen.