Hals

Nyt liv i koordinationsudvalget

] Formand er klar til at få "glemt" udvalg bragt tilbage i rampelyset]

HALS:Koordinationsudvalget er efter en mindre dvaletilstand ved at vende tilbage for fuld styrke. Det fastslår formanden for udvalget, Poul Erik Lyngdorf, der også på sidste uges byrådsmøde understregede, at det "glemte" koordinationsudvalg nu igen vil optræde i en mere fremtrædende rolle. Når koordinationsudvalget i en periode har været mere eller mindre glemt, hænger det ifølge Poul Erik Lyngdorf sammen med, at det fra begyndelsen kneb med både deltagelsen i og interessen for udvalgets arbejde. - Det var måske fordi, at udvalget ikke havde økonomiske midler til at igangsætte nye tiltag, bemærker formanden - og fortsætter: - Siden dette blev ændret, eftersom kommunens beskæftigelseskonsulent er blevet fastansat, er deltagelsen nu tilfredsstillende. Støtte fra EU Poul Erik Lyngdorf kan med det "genoplivede" koordinationsudvalg også fortælle om det første mærkbare resultat. Det drejer sig om en ansøgning fra EU's såkaldte Mål 3 midler, der i Hals Kommune giver mulighed for at få bragt blandt andre kontanthjælpsmodtagere og ledige flygtninge tættere på et fast arbejde - primært inden for social- og sundhedssektoren, hvor der på sigt er fare for at opleve en udbredt personalemangel. Mens Poul Erik Lyngdorf er glad for dette, så kan han også fortælle, at koordinationsudvalget har fungeret som medarrangør af et te-mamøde i Brønderslev, ligesom der i udvalget holdes nøje øje med sygedagpenge-området. - Vi følger med bekymring udviklingen og vil komme med initiativer her, siger formanden, der i samme åndedrag kan berette, at halvdelen af udvalget i den forbindelse har deltaget i et informationsmøde om den nye arbejdsevne-metode. Poul Erik Lyngdorf kan derudover berette, at koordinationsudvalget 10. juni står som arrangør af en temadag om det rummelige arbejdsmarked. - Vi håber på stor opbakning fra de lokale virksomheder, men det skal dog fremhæves, at invitationen retter sig mod arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Virksomhedernes ledelse såvel som tillidsrepræsentanter er velkomne til at deltage, siger han. Arbejdsmarkedscenter - Næste tiltag vil være at få etableret et arbejdsmarkedscenter i Hals i samarbejde med Arbejdsformidlingen, og i skrivende stund sendes der en ansøgning afsted for at få økonomiske midler til dette projekt, fortsætter Poul Erik Lyng-dorf, der samtidig vil bruge de næste udvalgsmøder til at få skabt et overblik over regeringens beskæftigelsespakke. - Det sker for at se, hvor vi skal sætte aktiviteter i gang, forklarer formanden, der i øvrigt ikke er imponeret over regeringens nedlæggelse af servicejob-ordningen. - Jeg har med tilfredshed konstateret, at vi i Hals Kommune fik oprettet en del servicejob, inden denne ordning nok så uforståeligt blev elimineret af den nye regering. Det grå guld er åbenbart ikke i så høj kurs, at det var værd at bibeholde ordningen, hvilket jeg er meget ked af, siger Poul Erik Lyngdorf, der slutteligt kan berette, at koordinationsudvalget til efteråret vil have udarbejdet en decideret strategiplan for udvalget. ]