Lokalpolitik

Nyt liv til den gamle lade

458.000 kr. fra Leader+. Byråd skal tage stilling til ekstra beløb

HOU:Hugdrupgaard i Hou var en af de to projekter i Hals Kommune, som blev tildelt midler fra Leader+ midlerne. Hugdrupgaard, som rummer Galleri Hou og den gamle lade, ønsker at få netop denne lade revet ned og genopbygget igen, for på sigt at få skabt et smukt kunstner-miljø til glæde også for det lokale foreningsliv. Byrådet har tidligere besluttet at gaveskøde foreningen 600.000 kr., og med tildelingen af Leader+ midlerne er der kommet endnu 458.000 kr. til projektet. De 600.000 kr. er den værdi, man har sat den gamle lade til. Kommunen er selv interesseret i, at få den genopbygget i sin oprindelige stil, men som den står nu, er den på nedrivningsstadiet. Gode projekter Der skal bruges mange penge for at nå målet, så byrådet skal i morgen drøfte, hvor meget, der skal afsættes yderligere til Hugdrupgaard-projektet. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at man er åben overfor yderligere henvendelser fra både foreningen bag Hugdrupgaard og Naturparken ved Teglværkssøerne. Borgmester, Bent Sørensen (S), har udtrykt, at det er to gode projekter, man gerne ser bragt ud i livet. Der blev søgt om 936.750 kr. til Naturprojekt Teglværkssøerne og 600.000 kr. til Hugdrupgaard.