Aalborg

Nyt logo var tre år undervejs

Lene Odgaard har tegnet Aggersunds nye logo

AGGERSUND:Det er mere end tre år siden, at Lene Odgaard blev bedt om at tegne et logo i anledning af Aggersund og Omegns Borgerforenings 100 års jubilæum. I fredags kunne det præsenteres ved en jubilæumsreception i byens aktivitetshus, hvor originaltegningen kommer til at hænge. Det er lidt pudsigt, at netop Lene Odgaard skulle blive bedt om at tegne logoet. - Jeg havde vist en af mine tegninger til Jens Røges (formand for borgerforeningen, red.) yngste søn. Så var jeg til min onkels fødselsdag, og her spurgte Jens Røge, om jeg var interesseret i at tegne et logo, fortæller Lene Odgaard. Hun skulle ikke bruge betænkningstid. Hun sagde straks ja, og det var starten på en lang og spændende proces. Det første år gik med at få styr på ideerne. Så blev de første streger slået, Jens Røge blev præsenteret for dem, og efterhånden blev logoet til. Helt uden Aggersundbro. - Jeg ville ikke have broen med, for den er afbildet så mange gange før. Men jeg har taget udgangspunkt i vikingeborgen Aggersborg, der for mig at se er et større og dybere symbol på Aggersunds historie, forklarer Lene Odgaard. Desuden faldt det naturligt at tage kirken med - også som hyldest til de afdøde, som ligger begravet her og har været med til at bygge landsbysamfundet op. I dag bor Lene Odgaard i Aalborg, hvor hun læser til sygeplejerske. Faktisk er hun ikke uddannet tegner eller lignende. - Men jeg har altid interesseret mig for at tegne og udtrykke mig på den måde, fortæller hun. Lene Odgaard er født og opvokset i Aggersund og føler en stærk tilknytning til området, selvom hun rejste derfra i 1999. - Når man er fra Aggersund, vil byen altid være en del af en. Jeg bliver altid modtaget med åbne arme, når jeg vender hjem.