EMNER

Nyt lokalråd i BG Bank

BG Bank er i færd med at oprette lokalråd rundt om i landet til erstatning for de tidligere aktionærråd. I Frederikshavn er der blandt bankens kunder udpeget seks medlemmer til lokalrådet. Det er indkøbschef Hans Ole Christensen, chefkonsulent Ole Skov, sikkerhedsleder Lone Kjærulff Fjeldgaard, tømrermester Willy Larsen, privatpraktiserende læge Kaj Bernth og stationsleder Tommy Rise. - Lokalrådene er knyttet til bankens større afdelinger, og mødes nogle gange om året for blandt andet at drøfte den service og de tilbud, kunderne får i banken, oplyser filialdirektør Torben Gern Madsen. Også lokale og erhvervsmæssige emner bliver drøftet. Lokalrådsmedlemmerne er udpeget, så de repræsenterer en vifte af forskellige faggrupper samt privat- og erhvervskunder, kvinde, mænd og forskellige aldersgrupper