Nyt look kan redde boligprojekt i bymidten

Københavnertag og en opsplitning af boligblok i tre bygninger er virkemidlerne

HOBRO:Hobro Boligforening har ikke opgivet planerne om at bygge ældreboliger på hjørnegrunden Adelgade/Biesgade i Hobro, selv om forslaget til lokalplan har fået en relativ hård medfart dels i teknisk udvalg og siden hen i byrådet. Foreningen har en klar fornemmelse af, hvor den politiske sko trykker, og i et forsøg på at efterkomme kritikernes ønsker, har foreningen og dens teknikere brugt offentlighedsfasen til at justere på eget projekt. - Vi ved selvfølgelig endnu ikke, hvordan man politisk ser på det, men det er da mit håb, man nu kan nikke ja, siger formanden for Hobro Boligforening, socialchef Mads Gammelmark, Hobro. Ældreboligerne skal efter planen opføres på en del af den grund, hvor de sørgelige rester af patriciervillaen Dr. Jensens Hus i dag skæmmer bybilledet. For at få økonomi i projektet ønsker foreningen at bygge i fire etager, men netop da højden og et postulat om en massiv klods af et byggeri har været de mest udtalte kritikpunkter, har foreningen arbejdet frem mod et noget anderledes look. Ud mod Adelgade ændres tagkonstruktionen, således at man i stedet for et fladt tag får et tag, som matcher nabobygningen på modsatte side af vejen - altså posthuset. Visuelt bliver det et tag med rejsning - lidt snyd måske, thi det er et såkaldt københavnertag, hvor de øverste rum også er udnyttet til beboelse. - Huset bliver i tre og en halv etage, men mere væsentligt end antallet af indvendige dæk er vel den udvendige højde. Og den bliver stort set den samme som på posthuset, forklarer Mads Gammelmark. Skrå vægge i lejligheder For boligforeningen er københavnertaget ikke det optimale. Det betyder nemlig, at de syv lejligheder på øverste etage alle får skrå vægge. Det er ikke specielt velegnet til målgruppen - ældre mennesker. Det er ikke kun tagkonstruktionen, som er blevet ændret. For forbipasserende dels på Adelgade og dels på stien langs åen vil synsindtrykket også blive noget anderledes, end der oprindeligt var lagt op til. Et alternativt materialevalg vil nemlig bryde indtrykket af en stor, bred gavl. I stedet vil det virke som to smalle bygninger opført klos op ad hinanden. En ejendom bliver til tre Ud mod Biesgade har boligforeningen ikke ændret på ideen om et byggeri i fire etager og med fladt tag, men alligevel har foreningen forsøgt at tage brodden af den kritik, der har været rejst. I stedet for at bygge en enkelt lang ejendom på langs af Biesgade, har man valgt at splitte huset op i tre og vende dem 45 grader. Derved elmineres det massive indtryk ganske betydeligt, er foreningens påstand. Selv om der efter det nye forslag opføres tre hus i Biesgade, bliver de sammenhængende på den måde, at de forbindes med en altangang. Derved får de kommende beboere let ved at besøge hinanden, selv om de måske bor i hver sin bygning. Det flade tag på de tre bygninger har Boligforeningen valgt at bevare af hensyn til økonomien. - Hvis disse bygninger også skulle have københavnertag ville vi i komplekset nå op på ialt 17 lejligheder med skrå vægge. For det første er det ikke hensigtsmæssigt for ældre, og for det andet ville det betyde reduceret husleje og dermed dårligere økonomi i projektet som sådan, forklarer Mads Gammelmark. Efter boligforeningens justering af eget projekt, venter der et byggeri med ialt 63 lejligheder. - Hvordan de præcis skal indrettes, har vi ikke taget stilling til endnu. Den fase kommer vi til på et lidt senere tidspunkt, siger Mads Gammelmark. Sagen i teknisk udvalg Boligforeningen har fremsendt det reviderede projekt, således at det kan blive forelagt teknisk udvalg på et møde mandag eftermiddag. Foreningen og dens rådgivere vurderer ikke ændringerne til at være så drastiske, at det vil kræve et nyt forslag til lokalplan. Derfor arbejder foreningen fortsat ud fra, at den offentlige høringsfase udløber 9. juli. Derefter vil boligforeningen torsdag 28. juli indkalde til et offentligt møde, hvor alle interesserede kan få informationer om projektet som sådan og de tanker og ideer, der ligger bag. På mødet vil man også præsentere en model, så man virkelig kan danne sig et indtryk af, hvordan byggeriet vil falde ind i bybilledet. Går alt som foreningen håber, kan lokalplanen og dermed projektet som sådan blive godkendt i et byrådsmøde tirsdag 9. august.