Energiselskaber

Nyt lys over Blære

HEF er ved at være færdig med at lægge kablerne i jorden

BLÆRE:Alle beboere i Blære får nu strøm ind til husene gennem kabler i jorden, og med nye gadelamper bliver det lettere at finde hjem om aftenen, når de lyse nætter om føje tid er ovre. Himmerlands Elforsyning (HEF) har gennem et stykke tid arbejdet med at grave nye kabler ned og fjerne de gamle luftledninger. Aars Kommune benyttede lejligheden til en tiltrængt fornyelse af gadelamper, og som det sidste skal de gamle lygtepæle fjernes. Det er elforsyningens folk ved at være færdige med, og dermed har Blære fået en mere sikker elforsyning, fortæller overingeniør Leif Juul Jørgensen fra HEF. - Når kablerne er lagt i jorden er de ikke så udsatte for vejr og vind, men naturligvis kan en snestorm stadigvæk sætte en højspændingsledning ud af spillet, siger han. - Men inde i byen er det kun hvis et elskab bliver påkørt, eller en gravemaskine rykker et kabel over, at strømmen går. Den slags uheld kan vi ikke undgå. De nye gadelamper giver også et bedre lys end de gamle. - Det er armaturer, der er særdeles effektive. I modsætning til lysstofrør, der kaster lyset ud i alle retninger, så kaster de nye lampe lyset ned mod vejen og fortovet til gavn for alle trafikanter, siger Leif Juul Jørgensen. Selv om de nye standere af stål er sat op i hele byen mangler der stadig at blive monteret lamper på nogle af dem. Det skyldes, at de skal forberedes for juleudsmykningen, inden lampehovederne bliver sat på. Det er Aars Kommune, der har ansvaret for gadelamperne, og allerede i foråret besluttede teknisk udvalg, at skifte belysningen ud samtidig med at HEF lagde kablerne i jorden. - Det er billigere for os at hoppe med på vognen, når HEF er i gang med at grave, sagde formanden Bjarne Jensen. Kommunen og HEF deler på den måde udgiften til gravearbejdet i forbindelse med at udskifte gadelamperne. Der er nu kun nogle få områder i Hornum og Aars, der ikke har fået ny gadebelysning indenfor de sidste år. Med strækket i Blære er de sidste lavspændingsledninger indenfor HEFs område i Aars Kommune lagt i jorden, og målet er at alle HEFs lavspændingsledninger er kabellagt i løbet af de næste fire-fem år. Derefter gælder det højspændingsnettet, de såkaldte 20 kilo Volt ledninger, som HEF har ikke færre end 1700 kilometer af i deres område.