Nyt lys over tunnelproblem

Politikere og skolefolk fandt nye løsninger på fælles møde

Tunnelen ved skolen fører cyklister og gående sikkert over Alsvej og indgår i en ny løsning, foreslået af skolen: En tunnel, der leder syd- og vestfrakommende cyklister under Alsvej længere inde mod Hadsund og tilbage til skolen ad den eksisterende t

Tunnelen ved skolen fører cyklister og gående sikkert over Alsvej og indgår i en ny løsning, foreslået af skolen: En tunnel, der leder syd- og vestfrakommende cyklister under Alsvej længere inde mod Hadsund og tilbage til skolen ad den eksisterende t

Trafiksikkerheden på Stadionvej i Hadsund synes godt på vej til et afgørende løft, efter at politikerne i teknik- og miljøudvalget (TMU) forleden mødtes med repræsentanter for Hadsund Skole. Emnet var den efterhånden langvarige snak om etableringen af en sikker passage for cyklister og gående på vej til og fra skolen. Alle er enige om, at den ideelle løsning vil være en tunnel, men den løsning er foreløbig strandet på, at undergrunden har vist sig at være blød, så tunnelen derfor vil løbe op i fire millioner kroner - mere end tre gange så meget, som der er afsat til formålet. Tunnel et andet sted Men nye løsninger dukkede op under den fælles snak. Udvalget medbragte selv en ide om at etablere trafiklys på stedet, og fra skolens side kom der to forslag: Det ene var at etablere en tunnel og føre de bløde trafikanter under Alsvej længere inde mod Hadsund, så de ikke skal krydse Stadionvej. Det andet gik ud på at etablere en stikrydsning, hvor Stadionvej deler sig i en vej ned imod hallen og vejen ind til skolen. Halve løsninger Skolebestyrelsesformand Marianne Ladefoged, der til mødet var sekunderet af næstformand Jens Hyrup og skoleleder Allan Krone, er godt tilfreds og optimistisk efter mødet. Og formanden for kommunenes tekniske udvalg, Preben Christensen (S), er også fortrøstningsfuld. - Jeg tror ikke, nogen er i tvivl om, at en tunnel er den bedste løsning, men 4,3 millioner kroner er for meget. Nu viste der sig nogle nye løsninger, som forhåbentlig er lige så gode og billigere. Det skal vi have undersøgt. Heldigvis er man på skolen indstillet på at vente på noget, der er i orden, siger han.