Hospitaler

Nyt medicinerhus uden tråd

HJØRRING:Plejepersonalet på det nye medicinerhus ved Sygehus Vendsyssel Hjørring skal så at sige holde snor i hinanden uden tråd. Den interne kommunikation kommer nemlig til at ske med nyindkøbte, trådløse telefoner til en samlet værdi af 2,2 mio. kroner. Med i dette beløb er også drift og vedligeholdelse. Millionordren gik til virksomheden Ascom, som har kontorer i Silkeborg og Tåstrup. Her forklarer man det nye system: - Basalt investerer Hjørring Sygehus i et internt trådløst kommunikationssystem, men den trådløse infrastruktur åbner også op for en række spændende muligheder. Løsningen kan udbygges med opgaveregistrering og dermed styrke overblik og planlægning på sygehuset, hvilket er nøglen til bedre og mere effektiv service over for patienterne, siger Eskild Beiter, administrerende direktør i Ascom Danmark A/S. Det trådløse system kan udbygges, så det ud over kommunikation også kan håndtere bl.a. planlægning og alarmer. Det kan også blive muligt at udnytte de eksisterende systemer på Hjørring Sygehus, herunder bl.a. integration til RIS (Røntgen Informations System), så læger og sygeplejersker kan få direkte besked på rette tidspunkt uden at skulle søge eller afvente information. Informationen vises direkte i telefonens display. Det nye system forventes i drift i løbet af efteråret. Der forhandles i øjeblikket om en eventuel udbygning til håndtering af kritiske alarmer og til planlægning og registrering af opgaver til portørfunktionen samt til hurtig formidling af tekstbeskeder. Flere andre danske sygehuse og plejehjem benytter samme system, herunder bl.a. Vejle Sygehus, Skejby Sygehus, Herlev Sygehus, Åbybro Plejehjem, Ørbæklund og Bystævneparken.