Nyt medlem af ældreråd

LØGSTØR:Ældrerådet i Løgstør Kommune har været samlet, og der var flere punkter på dagsordenen. Et af dem var nyt medlem af rådet, idet førstesuppleant Annie Christensen, Ranum, trådte ind i stedet for Niels Christensen, Aggersund, der døde for nylig. Annie Christensen blev valgt som Ældrerådets repræsentant i Beboer-Pårørende Rådet på Plejehjemmet Kærbo. Lederen af kommunens ældreafdeling, Karen Lausted, orienterede om visitationskriterier i omsorgstandplejen, der tager sigte på at hjælpe meget fysisk og psykisk handicappede. Desuden fortalte Karen Lausted om kvalitetsstandarder for både personlig hjælp og for praktisk hjælp. Et andet punkt på dagsordenen drejede sig om, hvordan plejehjemsbeboeres dødsfald bør annonceres i de tre plejehjems interne blade: Bøgebladet, Kærbo Tidende og Beboer-og Dagcenter Nyt. Ældrerådet foreslår, at et dødsfald følges af en nekrolog og ikke kun af en kort meddelelse med dato for dødsfaldet og afdødes navn. Ældrerådet har i nogen tid arbejdet med forslag til en folder med korte, præcise oplysninger om Ældrerådets virke og med navne og billeder af Ældrerådets medlemmer.