Nyt medlem af forskningsråd

UDNÆVNT:Professor, dr.med. Lars Bo Andersen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, er udpeget til medlem af Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom fra 1. januar. Lars Bo Andersen er forskningsleder på RICH, Research in Childhood Health, Syddansk Universitet.