Brønderslev

Nyt medlem i bestyrelsen

BRØNDERSLEV:Per Vestergaard Andersen blev valgt som nyt medlem af LandboNords kredsbestyrelse i kreds 4 på generalforsamlingen. Han afløser Erik Mosegaard Pedersen. Der var genvalg til Jens Vittrup Sørensen og Per Pedersen. Det lykkedes ikke at få valgt medlemmer til Qvinder i LandboNord. Det lykkedes heller ikke i fjor i kredsen.