Brønderslev

Nyt medlem i komité

} Energirådgiver Peter Larsen, Brønderslev, bliver nyt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Brønderslev. Han afløser journalist Carsten Pedersen, Brønderslev, der ønskede at trække sig fra lokalkomiteen. Specialarbejder Gert Henriksen fra Brønderslev blev genvalgt til lokalkomiteen. Valget skete på årsmødet på biblioteket.