Nørhalne

Nyt møde om Nørhalnes fremtid

NØRHALNE:Borgerne i Nørhalne indkaldes til møde om områdets fremtidige udvikling 20. januar i Nørhalne Forsamlingshus. Det er borgerforeningen og erhvervsforeningen, der sammen med konsulent Lars Haahr Jensen fra Røbækcentret står bag invitationen til mødet, som skal munde ud i oprettelsen af arbejdsgrupper til gavn for byens udvikling. Der er allerede en række emner at tage fat på. Det er etablering af en hundeskov, offentlig adgang til grusgravene omkring byen og fortsat offentlig adgang til søen ved Søvej. En gruppe skal arbejde for trafiksikring, en gruppe med den fortsatte byudvikling og bosættelse som emne. Et areal til skating og basketball og endelig en gruppe, der skal arbejde med etablering af en Nørhalne-hjemmmeside på internettet. - Og det er stadig muligt at komme med flere ideer, som vi kan arbejde med i fremtiden, siger Jan Andersen. På samme møde vil Lars Haahr Jensen komme med sit visionsværksted. Det skal handle om, hvorfor det er godt at bo i området, og hvordan det kan blive bedre.