Nyt Motions- og Ernæringsråd

Det gamle Ernæringsråd bliver 1. november erstattet med et nyt, der skal styrke indsatsen mod livsstilssygdomme. Det er minister for familie- og forbrugeranliggender Lars Barfoed (K), der har oprettet det nye råd. - Oprettelsen af Motions- og Ernæringsrådet understreger vigtigheden af, at motion og sund kost skal ses i sammenhæng. Vi skal både fokusere på, hvad vi spiser, og hvor meget vi bevæger os for at få indsatsen for at forebygge livsstilssygdomme forårsaget af overvægt til at virke effektivt, siger Lars Barfoed. Det første, det nye råd skal kaste sig over, er et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af overvægt blandt børn. Men rådet skal ikke kun beskæftige sig med forebyggelse af overvægt, men generelt skabe overblik og fremlægge videnskabelig dokumentation om motions- og ernæringsspørgsmål samt sammenhænge mellem motion, kost, sundhed og sygdom. Derudover skal rådet rådgive offentligheden, myndighederne og fødevareindustrien. Det nye råd består af 19 medlemmer udpeget af Lars Barfoed. Og formanden for rådet udpeges også af ministeren efter indstilling fra Motions- og Ernæringsrådet, når de har afholdt deres første møde. /ritzau/