Aalborg

Nyt navn efter langt tilløb

NORDJYLLAND:Efter et fornuftsægteskab mellem Aalborgskolen og Døvblindecentret - begge med adresse i Aalborg - får de to institutioner nu også fælles navn. Den organisatoriske sammenlægning manifesteres ved, at institutionen fremover hedder Center for Døvblindhed og høretab. Døvblindecentret og Aalborgskolen har i realiteten haft fælles ledelse og administration i snart to år. Når det først er nu, institutionen får et nyt navn, er det fordi der forud er gået en lang proces, hvor både ledergruppen, samarbejdsudvalg og menige ansatte har været taget med på råd i navnedebatten. Aalborgskolen er et nordjysk og landsdækkende specialtilbud for børn og voksne med høretab. En stor del af brugerne har også andre funktionsnedsættelser. Døvblindecentret er et landsdækkende tilbud til børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed.