Nyt navn til Thy Statsskovdistrikt

THY:Fra 1. januar har Thy Statsskovdistrikt fået nyt navn i lighed med statens skovområder over hele landet. Det nye navn er Skov- og Naturstyrelsen Thy. Navneændringen kommer efter at Skov- og Naturstyrelsen for nylig ændrede sin organisation, hvilket betyder, at styrelsen har styrket sin fokus på indsatsen for at levere naturoplevelser til danskere og turister fremfor at satse på egentlig skovdrift. Der er i alt 19 lokale enheder af Skov- og Naturstyrelsen i Danmark.