Lokalpolitik

Nyt nej på vej til ønske om spilleautomater

HJALLERUP:Økonomiudvalget har igen set på sagen om den af ejeren ønskede etablering af 12 spilleautomater i forretningen Bøger & Papir i Hjallerup. Det er sket, fordi Told & Skat har bedt kommunen om en udtalelse i sagen. Hertil har udvalget over for byrådet anbefalet, at der fra kommunens side siges nej til det ønskede. Det har byrådet allerede tidligere gjort - dengang dog til et større antal spilleautomater - og det af økonomiudvalget ønskede byråds-nej ventes herefter at blive givet på det næstkommende byrådsmøde 15. februar. Det er uanset byrådets holdning til sagen Told & Skat, der sidder med den endelige afgørelse i sagen, men borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V) forventer, at de dér vil være lydhøre over for kommunens ønske om at give ejeren af Bøger & Papir, Bjarne Holm Hansen, et nej til den omtalte ansøgning.