Skolevæsen

Nyt nej til folkeskolebesparelse

Tillidsfolk og lærerkreds advarer de folkevalgte imod spareplan

HALS:Det er ikke kun den andetsteds omtalte førskoleordning, der i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2004 har bragt sindene i kog. Også en planlagt besparelse på folkeskoleområdet har fået folk op af stolene. Det er nu senest tillidsrepræstanterne på Hals Kommunes fem skoler og Sydøstvendsyssels Lærerkreds’ to kommunerepræsentanter, der opponerer imod den foreslåede besparelse, som ifølge det foreløbige byrådsforslag ønskes realiseret ved, at der skæres to ugentlige timer af undervisningen på samtlige klasstrin - så alle skolebørnene i kommunen får fri klokken 12 hver fredag. I en skrivelse til Hals Byråd beklager tillidsfolkene og de to kommunerepræsentanter i lærerkredsen den foreslåede besparelse. - Forringelsen vil blandt andet betyde, at intentionerne bag Ny Skoledag bliver vanskeligere at opfylde, skriver skolefolkene - og fortsætter: - Besparelsen vil ramme endnu hårdere i overbygningen (7.- 10. klasse, red.), da eleverne her vil opleve et markant fald i undervisningstiden i forhold til tiden før indførelse af Ny Skoledag. En undervisningstid der de seneste årtier er faldet med op til 40 procent, samtidig med at antallet af opgaver er markant forhøjet. I brevet til byrådet udtrykker skolefolkene tillige frustration over, at den foreslåede, nye besparelse følger i kølvandet på en anden folkeskolebesparelse, som byrådet sagde god for i forbindelse med budgetlægningen for indeværende år. Det var en besparelse, der gik på at forhøje klassekvotienten med blandt andet klassesammenlægninger og personalereduktioner til følge. - Vi minder også om, at Kommunernes Landsforening i samarbejde med Danmarks Lærerforening har valgt at opprioritere den danske folkeskole, fortsætter skolefolkene, inden de slutteligt tilføjer: - Vi håber derfor ikke, at Hals Kommune gennem-fører besparelsen. Lad os i stedet satse på kvalitet og udvikling af det lokale skolevæsen. Medarbejderne er klar. Underskriverne på skrivelsen til Hals Byråd er tillidsrepræsentanterne Carl-Erik Svensson (Hou Skole), Karsten Simonsen (Ulsted Skole), Anni Pedersen (Gandrup Skole), Bjarne Jensen (Hals Skole) og Tommy Andersen (V. Hassing Skole) samt repræsentanterne i lærekredsen, Chr. N. Frandsen og Bjarne Jensen - hvoraf sidstnævnte i øvrigt er identisk med tillidsmanden på Hals Skole.