EMNER

Nyt nej til ny skydebane

Naturklagenævnet har nu, for anden gang, truffet en beslutning, som går Skagen Kommune og Nordjyllands Amt imod i spørgsmålet om anlægges af en ny flugtskydningsbane i Kyllesbæk ved Aalbæk. Det må være muligt at finde et område, som ikke er naturbeskyttet, mener klagenævnet. Det sagde nævnet også i 2001. Siden da har kommunen og amtet fremlagt beviser for de anstrængelser, der uden held er gjort den seneste halve snes år, på at finde en bedre placering. Det nye nej fra Naturklagenævnet betyder, at Skagen Kommune nu går i gang med at aktivere den miljøgodkendelse, den eksisterende skydebane i området fik i midten af 90'erne. Miljøgodkendelsen har været "hvilende," fordi der i alle årene, siden den blev udstedt, har været arbejdet på at erstatte den med en ny bane.