Nyt nej til planlagt ny førskoleordning

Bestyrelsen for børnehaven Kastanien i V. Hassing kan ikke se fordelene i nyt kommunalt tiltag på børneområdet

V. HASSING: Byrådsflertallets planer om fra årsskiftet at indføre en ny, frivillig førskoleordning på børneområdet i Hals Kommune er ikke blevet vel modtaget i V. Hassing-børnehaven Kastaniens forældrebestyrelse. - Vi synes, at det er meget dårligt, at materialet om den nye ordning først er kommet ud nu. Det er meget sent, og vi får ikke en reel chance for at fordybe os i sagen, siger således formanden for børnehavebestyrelsen, Pia Vestergaard, der i samme åndedrag påpeger, at de i bestyrelserne stort set ikke har tid til at danne sig et overblik over, hvilken betydning - både positiv og negativ - den nye ordning vil have for børnene. - Vi undrer os også meget over, at de kan være klar til at indføre den nye ordning allerede fra 1. januar næste år. Det tyder nærmest på, at de har arbejdet med planerne længe - og at beslutningen allerede er blevet truffet på forhånd, fortsætter børnehaveformanden. Pia Vestergaard, der i øvrigt ikke tror på, at den nye førskoleordning vil være frivillig ret længe, hvis den gennemføres. bemærker videre, at der fra kommunal side peges på de mange på-ståede fordele ved at være en del af den nye førskoleordning. - Det er altsammen meget godt, men det er en skam, at de ikke ved, at dette skole-forberedende arbejde allerede udføres nu i børnehaverne, siger hun. Negativ effekt Pia Vestergaard udtrykker i samme åndedrag frygt for, at et tidligt skifte til skolen vil have en række negative effekter for børnene - frem for de fordele, der tales om fra forvaltningens og byrådsflertallets side. - Børn bruger ofte det sidste halve år i børnehaven på at blive modnet til skolen, men den proces kan blive bremset ved at flytte barnet, og det kan så give den anden effekt, at barnet bliver uroligt, siger Pia Vestergaard og tilføjer: - I ”Smutten” (V. Hassing Skoles fritidsordning, red.) vil de overflyttede børnehavebørn også blive blandet med de større børn i SFO’en, og når de skal prøve at begå sig dér, kan det let gå ud over deres selvværd. - At undgå nederlag kan for barnet også blive svært, fordi normeringen i fritidsordningen er lavere end i børnehaven. De skal derfor råbe højere for at blive hørt, og det er jo ikke altid nemt, når man hører til blandt de små, fortsætter Pia Vestergaard, der tillige har svært ved at se, hvorfor man som forælder skulle sige ja til at betale den samme pris som i børnehaven for en ny service, der i hendes øjne er dårligere end den nuværende. Derudover mener Pia Vestergaard, at pædagogerne i børnehaverne vil være bedre til at rådgive i forbindelse med klasseopdelinger end pædagogerne i fritidsordningen - på grund af deres større kendskab til det enkelte barn - og tanken om at lade børnehavepædagoger flytte med op i førskoleordningen tror Pia Vestergaard heller ikke på, fordi denne overflytning vil være for uens fra det ene år til det andet. - Vi mener i det hele taget ikke, at forslaget tager højde for børnenes tarv. Vi mener i stedet, at det udelukkende er en besparelse, der for børnene vil få en alt for stor betydning af negativ karakter, slutter Pia Vestergaard.