EMNER

Nyt på De Gamles Gård

ca. seks millioner kroner svarende til 15.000 kr. pr. kvadratmeter.

Der foreligger nu konkret forslag til nybyggeri på De Gamles Gård i Assens.

Der foreligger nu konkret forslag til nybyggeri på De Gamles Gård i Assens.

Det er nogle af de facts, politikerne i udvalget for sundhed og omsorg i Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til, når de samles til møde mandag aften. Det skitserede projekt gælder den længe ventede og stærkt påkrævede ombygning af plejecentret De Gamles Gård i Assens. Sagen har flere gange haft sin plads på udvalgets dagsorden, men nu er man altså nået så vidt, at der foreligger noget konkret at tage stilling til. Det er arkitekt Leif Høgh, Mariager, der har udarbejdet forslaget. Det tager sigte på at opføre en helt ny nordfløj på i alt 400 kvadratmeter fordelt med 200 kvadratmeter i hver etage. Etagerne skal hver især indrettes med to boliger, et opholdsrum og fælles køkken.