Nyt påbud giver ikke problemer på forbrændingen

EU-krav til udledning af dioxin fremskyndet i Nordjyllands Amt

SKAGEN:Det gav ikke anledning til at kigge nærmere på hverken de økonomiske muligheder eller de tekniske muligheder på forbrændingsanlægget i Skagen Kommune, da Nordjyllands Amt i midten af december kom med et påbud om, at anlægget inden udgangen af 2004 skal kunne rense røggasserne for udledning af dioxin. Driftleder Kurt Madsen vidste, ligesom lederne af de øvrige affaldsforbrændingsanlæg i amtet, at der ville komme et påbud, og man vidste også, at krævet til rensning af røggasserne bliver på 0,1 nanogram per kubikmeter, der sendes ud gennem skorstenen. En halv snes dage efter, at påbuddet fra Nordjyllands Amt kom, havde posten resultatet af den nyeste kontrolmåling af udledningen fra forbrændingsanlægget med i tasken, og resultatet af målingen viser, at forbrændingsanlægget i Skagen allerede nu ligger langt under det krav, alle skal overholde fra 1. januar 2005. Måleprøver, som blev taget 27. november i fjor, viser, at der var 0,003 nanogram dioxin i røggasserne fra forbrændingen, og det er det hidtil bedste resultat, oplyser Kurt Madsen. Forbrændingen i Skagen fik installeret udstyr til rensning for dioxin i oktober 2001. Forbrændingsanlægget var forberedt til det nye udstyr, så installeringen af det ekstra rensesystem kunne holdes nede på en pris af cirka 1,5 millioner kroner. Den første måling, der blev taget af røggasserne, blev foretaget en god måneds tid efter, at rensesystemet var installeret. Den viste, at der var 0,05 nanogram dioxin per kubikmeter røggas, og da der et halvt år senere blev foretaget en ny måling, var indholdet af dioxin i den røg, der kom ud af skorstenen, faldet til 0,004 nanogram. Det er, i forhold til EUs krav, meget lavt, og alligevel viste målingen fra slutningen af november i fjor, at man var kommet endnu længere ned. Kurt Madsen forklarer den stadigt bedre rensning med, at der efter nogen tids brug sidder rester af det aktive kul, der bruges til rensning for dioxin, i filtrene, og at det medvirker til en ekstra grundig rensning sammen med det nye aktive kul, der konstant tilsættes. Forbrændingsanlægget i Skagen er, foreløbig, det eneste i Nordjyllands Amt, der er begyndt at rense for dioxin. Man valge at installere det nødvendige udstyr i 2001, idet der da var afsat penge på budgettet til ventede miljøforbedringer, og fordi systemet kunne etableres for det forholdvis beskedne beløb. Anlægget er således forud for kravet om øget rensning af røggasserne. Det er Nordjyllands Amt generelt også set i forhold til EU, idet EUs krav er, at den forbedrede rensning for dioxin til 0,1 nanogram per kubikmeter skal være indført med udgangen af 2005.

Forsiden