Nyt PPR-samarbejde på vej

Kulturudvalget anbefaler et samarbejde med Aalborg i stedet for Dronninglund

GANDRUP: Kulturudvalgene i Hals og Dronninglund er enige om, at kommunernes samarbejdet omkring PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) bør ophøre 1. august 2005. - Fra 1. januar mangler vi båe en chef og en tale-hørelærer, og det ville være fuldstændigt tåbeligt at genbesætte stillingerne, når vi ved, at samarbejdet skal ophøre med indgangen til 2007, siger kulturudvalgsformand Sørn Nordhald med henvisning til den forestående kommunesammenlægning med Aalborg. - Og hvis vi leger lidt med tanken, hvem ville så søge en stilling, der snart bliver nedlagt? Det er jo tåbeligt. Det er op til de respektive byråd at tage den endelige beslutning om de skal følge indstillingerne fra de respektive kulturudvalg. I følge den gældende aftale på området mellem Hals og Dronninglund, så skal begge parter være indstillet på at stoppe samarbejdet. Sørn Nordhald føler sig sikker på, at byrådene vedtager kulturudvalgenes indstillinger. I stedet for samarbejdet med Dronninglund planlægger Hals Kommune at tage forskud på glæderne ved kommunesammenlægningen og stable et samarbejde med PPR i Aalborg på benene. - Vi skal selvfølgelig have noget at sætte i stedet for det nuværende samarbejde, og derfor har vi allerede sonderet terrænnet i Aalborg. Forvaltningen arbejder videre med det og får det hele til at glide, siger Sørn Nordhald. trold.