EMNER

Nyt præstestyre

Oplevelser er mange gennem et langt liv. Flest positive, men denne uges oplevelser var at følge debatten

i Folketinget - et stort ryk i den forkerte retning. Jeg klarer mig nok, men Danmarks omdømme i udlandet? Trods kritisable forhold i.f.t. menneskerettigheder og andre organisationer, blank afvisning og intet at komme efter også en tendens hos justitsminister. For få år siden ville jeg have benæget, at vi havde - har - ”præststyre” i Danmark. Nu skal magtens bevres - uanset metoder. Statsministerens måde at tilsvine Elsebeth Gerner Nielsen og de radikale til på var under lavmålet og ikke en statsminister værdigt (jeg er ikke radikal og har aldrig været det). Metoden med tørklæde for at vise respekt for andres tro var måske ikke velvalgt, men det bør ikke føre til simpelhed ”Hvorfor ser du splinten i din broders øjne, men bjælken i dine egne bliver du ikke var”. Søren Krarups ”Koranen svarer til Karl Marx’ ”Das Kapital” eller Hitlers ”Mein Kampf” (muslimske tørklæder) - er vores religion og tro den eneste, der fører til himlen? Hvad med danskere før år 826? Jeg mener ikke, vi gør os fortjent til noget. derimod forpligtet grundet vores tro til at behandle vore medmennesker ordentligt med respekt for andres tro. Dette indbefatter også vore flygtninge, som vi selv har været med til at skabe ved at gå i krig mod Itak på et løgnagtigt påskud for at spise kirsebær med de store (Bush) med alvorlige følger for civilbefolkningen. Dette støtte af det danske ”præstestyre”, ellers ikke flertal. Derfor synes jeg også Niels Helvegs initiativ ang. folketing var på sin plads. Vi har de politikere, vi selv har valgt - korrekt. Jeg håber, vi får en anden regering efter næste valg.