Lokalpolitik

Nyt projekt for Tygelsgadekarré

Naboere og politikere ønsker ikke boligblokken i tre etager

BRØNDERSLEV:Beboerne i Tygelsgade i Brønderslev har protesteret over planen om at bygge en tre etagers boligblok langs deres haver og huse. De frygtede skygge og indbliksgener fra bygningen. Og politikerne er heller ikke stemt for projektet. Teknik- og miljøudvalgets politikere havde mandag møde med manden bag projektet, Dan Sandberg, og her blev alternative muligheder for byggeri drøftet. Forvaltningen har lyttet til de politiske signaler og har skitseret nogle nye muligheder for politkere og projektmager. Skitserne omfatter lavere byggeri med en helt ny placering i området. Dan Sandberg arbejder videre med forslagene og fremlægge en skitse, der kan drøftes på et nyt borgermøde. - Lokalplanen gav mulighed for at bygge i tre etagers højde. Da projektet blev fremlagt, kom der en stribe indsigelser. Udvalget indbød projekt-mageren til møde med henblik på at ændre projektet, så det kunne være mere i harmoni med de små lave huse i Tygelsgade, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget. - Skitserne giver mere plads og luft i området. Men vi har besluttet at indkalde til borgermøde 24. september, hvor der vil være nogle nye skitser for området klar. Vi vil gerne høre borgernes kommentar til de nye tanker og skitser, siger Karsten Frederiksen. Næstformand i teknisk udvalg, Gunnar Larsen (S), var ligeledes stemt for, at der skulle et helt nyt projekt til i gården . - Det høje byggeri kunne jeg under ingen omstændigheder gå ind for. Det ser ud til, at Dan Sandberg kan gå med til et nyt projekt, og jeg tror det kan blive et flot projekt, siger Gunnar Larsen. - Jeg kunne godt tænke mig, at der blev ældreboliger på stedet. Det ligger i centrum - ved siden af Tygelsgadecenteret og tæt på Grønningen. Karsten Frederiksen understreger, at kommunen har interesse i, at der sker byfornyelse i området. - Men vi er ikke til sinds at genere de bogrere, der i forvejen bor i bymidten - og der skal tages hensyn til grønne arealer, p-forhold og etablerede byggerier.. - Men vi mener Dan Sandbergs byfornyelsesplaner kan give kvarteret et kæmpe løft. Projekt omfatter ikke alene nybyggeri i gården men også renovering og nybyggeri langs Torvegade.