Nyt projekt støtter unge i almene fag

en bevilling på 2,7 mio. kr.fra Region Nordjylland er grundstammen i det nye projekt på Tech College Aalborg. Arkivfoto

en bevilling på 2,7 mio. kr.fra Region Nordjylland er grundstammen i det nye projekt på Tech College Aalborg. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Tech College Aalborg har fået en bevilling på 2.7 mio. kroner til forberedende voksenundervisning for unge med læse/skrive- og regnevanskeligheder. Pengene kommer fra regionsrådets uddannelsespulje. desuden bidrager erhvervsskolerne i Netværk Nordjylland, så det samlede budget når op på ca. 3.5 mio. kroner. Målet er at igangsætte FVU for 16-17-årige i dansk og matematik og herigennem dokumentere, at denne undervisning kan gøre en forskel i forhold til at sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, et mindre frafald og støtte mønsterbrydere i den yngre målgruppe. Hidtil har Tech College Aalborg kun haft mulighed for at tilbyde forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik til efteruddannelseskursister og lærlinge, der er fyldt 18 år. På disse kurser målrettes undervisningen deltagerens behov, så de kan få styrket deres almene kompetencer i forhold til den uddannelse, de har valgt. Nu skal de 16-17-årige, som har vanskeligt ved at læse, stave og regne, også have tilbuddet. Uddannelsesleder Bente Mønster Simonsen på Tech College Aalborg er meget begejstret for projektet. – At have utilstrækkelige læse-, skrive- og regnefærdigheder er stadig et tabu. Ofte vil man forsøge at undgå alle de opgaver på arbejdspladsen, hvor man skal bruge disse færdigheder, for at kollegaerne ikke skal opdage ens vanskeligheder. Men på mange arbejdspladser stilles der stigende krav til, at medarbejdere kan læse manualer, tabeller og grafer og har kendskab til de elementære regnearter, at de kan betjene mailprogrammer og internet og deltage i den interne, skriftlige kommunikation i almindelighed, siger Bente Mønster Simonsen. Hun glæder sig over, at flere og flere har fået øjne op for problemet. - Vi har oplevet stigende efterspørgsel på FVU. Flere AMU-kursister og elever over 18 år har fået styrket deres almene kompetencer til gavn for deres arbejdsplads eller kommende arbejdsplads – og det uden at det har kostet dem en krone. At vi nu også kan hjælpe de 16-17-årige vil forhåbentlig betyde, at færre elever i denne aldersgruppe falder fra, siger hun. - Det er en styrke, at eleverne og kursisterne undervises af lærere, der kender erhvervsskolesystemet. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes hverdag og uddannelse, bliver undervisningen mere nærværende og interessant for deltagerne. Resultatet skulle gerne være, at elever og kursister, der har svært ved at læse, skrive og regne, får langt nemmere ved at lykkes med det, som de kaster sig ud i – både på kort og langt sigt. Tech College Aalborg er opsøgende overfor medarbejdere på små og store virksomheder, der kan have gavn af den forberedende voksenundervisning i dansk, matematik, engelsk eller it. Undervisningen kan tilrettelægges meget fleksibelt, så det passer til virksomhedens behov og rytme og kan kombineres med andre faglige kurser på skolen.