Lokalpolitik

Nyt provsti fra 1. januar

Den ny kommunestruktur ændrer også de nuværende provstier

Poul Farsinsen provst i det ny Jammerbugt provsti. Foto: Martin Damgård

Poul Farsinsen provst i det ny Jammerbugt provsti. Foto: Martin Damgård

JAMMERBUGT:1. januar er et helt nyt provsti, Jammerbugt provsti, en realitet. Det ny provsti omfatter de fire kommuner, som fra årsskiftet smelter sammen til Jammerbugt Kommune. I dag er de fire kommuner spredt ud på tre forskellige provstier. Brovst og Fjerritslev er en del af Han Herred provsti, Pandrup Kommune hører under Brønderslev, og Aabybro er en del af Aalborg Nordre provsti. I forbindelse med kommunalreformen blev det besluttet, at provstierne skal følge de ny kommunegrænser i stedet for at gå på tværs. Poul Farsinsen bliver provst i det ny provsti. Han er i dag provst for Han Herred provsti. Pudsigt nok bor Poul Farsinsen udenfor det ny provsti. Han er sognepræst i kirkerne i Lild, Lildstrand og Tømmerby, som hører under Thisted provsti. Orienteringsmøde Tirsdag 24. oktober er der et offentligt møde på Tranum Strand Kurus- og Feriecenter i Tranum, hvor der bliver orienteret om det ny provsti. Der skal også vælges et nyt provstiudvalg, som kun får en funktionsperiode på et par år - frem til det næste menighedsrådsvalg. Derefter bliver det fire år, fortæller Poul Farsinsen. På orienteringsmødet bliver der mulighed for komme med kandidater til udvalget. Alle fremmødte kan foreslå kandidater, men det er kun medlemer af menighedsrådene, som har stemmeret. Der skal vælges mellem to og syv til provstiudvalget. I dag er der fire med i Han Herred provstiudvalg. Dertil kommer provsten, som er født medlem. I princippet kan man komme direkte fra gaden og blive valgt til provstiudvalget. Men realiteten er, at det er tidligere eller nuværende menighedsrådsmelemmer, der sidder på stolene. - Provstiudvalgets vigtigste opgave er at få strikket en fornuftig kirkelig ligning sammen, fortæller Poul Farsinsen. Udvalget skal bl.a. også godkende restaureringsarbejder. Udover et nyt provstiudvalg skal der også vælges et medlem til stiftsmiddeludvalget. Her kan kun menighedsrådsmedlemmer vælges. - Jeg tror på et stort fremmøde 24. oktober. Hvis alle menighedsråd og præster kommer, bliver vi godt 200, siger Poul Farsinsen.