Natur

Nyt råd favner bredt

Bestyrelsen for nationalpark Thy vil sammensætte et nationalparkråd, så det repræsenterer en bred vifte af interesser.

- Der er mange forskellige interesser tilknyttet Nationalpark Thy og langt flere, end det er muligt at rumme i et nationalparkråd med 10-12 medlemmer, som vi oprindelig lagde op til. Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen i Nationalpark Thy, oplyser at bestyrelsen har besluttet, at det nye nationalparkråd skal tælle 18 medlemmer, som hver især repræsenterer foreninger og organisationer med interesser i nationalparken. Desuden opfordrers advokat Thomas Federspiel som eneste enkeltperson til at tage en plads i rådet. - Vi har meget bevidst valgt at tage udgangspunkt i foreninger og organisationer, da de 18 pladser skulle fordeles, men Thomas Federspiel opfordres til at træde ind i rådet på grund af sin særlige ekspertise, siger Ejner Frøkjær. Nationalparkeds bestyrelse havde allerede inden listen over de 18, der tilbydes plads i nationalparkrådet, blev skrevet, modtaget henvendelser fra både foreninger, organisationer og enkeltpersoner, som ønskede en plads. - Nu har vi en liste med de 18, som bestyrelsen mener bør have plads i nationalparkrådet. Alle opfordres nu til at besætte en plads, siger Ejner Frøkjær. Fristen for at sige ja eller nej til opfordringen er 27. maj. Listen omfatter foreninger og organisationer, som arbejder indenfor en bred vifte af emner. Lige fra kulturhistorie over friluftsliv, rekreative formål til det mere specifikt naturrelaterede. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag