Motionsidræt

Nyt redningsforsøg for motionscenter

Arbejdsgruppe under Væksthus-Nørager afviser rygter om snarlig lukning

NØRAGER:I øjeblikket har bestyrelsen for Væksthus-Nørager travlt med at igangsætte og koordinere aktiviteterne i det renoverede kultur- og medborgerhus Kig Ind. Det har skabt rygter blandt byens borgere om en snarlig lukning af Nørager Motionscenter, som Væksthus-Nørager har stået for siden etableringen for 10 år siden. - Men der er ikke på nogen måde hold i de verserende rygter, erklærer Orla Kastrup Kristensen som en af kommunalbestyrelsens to repræsentanter i Væksthus-Nøragers bestyrelse. Han er på samme tid med i den arbejdsgruppe, der blev nedsat efter et mislykket forsøg sidst i august på at stifte en ny forening, der efter planen skulle stå for den fremtidige drift af motionscentret uafhængigt af Væksthus-Nørager. Men kun syv personer mødte op til den stiftende generalforsamling. Indkaldelsen i august skete på en dyster baggrund, nemlig at Nørager Motionscenter i flere år har givet underskud, hvilket ikke kan fortsætte. Årsagen er primært, at Væksthus-Nørager som lejer betaler en stor husleje for lokalerne, der ikke står mål med antallet af brugerne af stedet. Orla Kastrup Kristensen erkender, at bestyrelsen for Væksthus-Nørager er stærkt interesserede i at komme ud af deres engagement med motionscentret og helst omkring nytår. - Kommer en ny forening til at stå for centerdriften, kan de, modsat Væksthus-Nørager, som ansvalig forening søge tilskud til driften og dermed styrke dets økonomi, påpeger Orla Kastrup Kristensen. Arbejdsgruppen har arbejdet intenst på at finde enløsning for motionscentret. Men lykkes det ikke, kunne motionscentret som en alternativ mulighed blive underlagt en eksisterende forening. For at finde en bæredygtig løsning, inviterer arbejdsgruppen nu til et stormøde mandag 3. november i Væksthus-Nørager. Sund By Nørager er en af de mange nuværende brugere, og de har allerede givet arbejdsgrupen 100 procent tilsagn om fortsat at ville etablere nye motions- og sundhedsfremmende aktiviteter i centret. Kommunens mange dagplejere og flygtningegruppen er også på vej til at blive nye brugere af motionscenteret.