Nyt rekordoverskud i sparekassen

Resultatet før skat er steget med 76 procent i Sparekassen Vendsyssel

VRÅ:Sparekassen Vendsyssel fortsætter de seneste års konstante fremgang. Halvårsregnskabet viser, at resultatet før skat blev et rekordoverskud på 24,7 mio. kr., hvilket er en stigning på ikke mindre end 76 procent i forhold til første halvår af 2002. Efter skat er overskuddet på 17,3 mio. kr. Den store fremgang skyldes primært et stigende forretningsomfang med eksisterende kunder samt en fortsat imponerende tilgang af både erhvervs-, landbrugs- og privatkunder. - I første halvår har vi fået 992 nye kunder. Det svarer til mere end otte nye kunder hver dag, sparekassen har haft åbent, fortæller Steffen Dahl, Sparekassen Vendsyssel. Samarbejde Det stigende forretningsomfang med eksisterende kunder kommer primært i forbindelse med sparekassens samarbejde med Totalkredit, DLRkredit, Privatsikring, Forenede Gruppeliv og investeringsforeningerne Egnsinvest og Bankinvest. Dette samarbejde medfører også en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 15,75 procent i forhold til første halvår af 2002. - Vi har ligeledes haft held på et ellers turbulent børsmarked. Sparekassen har haft en positiv kursregulering på 6,3 mio. kr., oplyser Steffen Dahl. Udgifterne til personale og administration er kun steget 1,8 procent, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende. Sparekassen har hensat 7,6 mio. kr. til imødegåelse af tab og hensættelser. Der er tale om en stigning på 2,9 mio. i forhold til første halvår af 2002, men tallet er stadigt på et normalt og acceptabelt niveau, mener sparekassens ledelse. Udlånet til kunderne er steget med 17 procent og udgør nu mere end 1 milliard kr. Indlånet er steget med ca. 12 procent og udgør nu 999 mio. kr. Kunde-tillid Sparekassens egenkapital er pr. 30. juni nået op på 349 mio. kr. Solvensen udgør 16,7 procent, hvor lovens mindste krav er 8 procent, så sparekassen er særdeles velkonsolideret. Sparekassen finder halvårsresultatet meget tilfredsstillende og forventer at den positive udvikling fortsætter. Det gælder ikke mindst hvis Nykredits overtagelse af Totalkredit falder endelig på plads. Sker det, vil sparekassen i løbet af den kommende tid få en samlet gevinst i på ca. 32,7 mio. kr.

Forsiden