Gandrup

Nyt repræsentantskab klar i Ulsted Sparekasse

ULSTED:I Ulsted Sparekasse har man fået gennemført repræsentantskabsvalget, uden at der skulle gennemføres en afstemning blandt sparekassens garanter. Repræsentantskabet har hidtil bestået af 27 medlemmer, men når det nye repræsentantskab tager fat på en ny, fireårig periode med indgangen til det nye år, vil det komme til at bestå af 29 medlemmer. To af de nuværende medlemmer er faldet for aldersgrænsen og en har af bopæls- og arbejdsmæssige grunde valgt ikke at genopstille, og dette er medvirkende til, at der er følgende nye medlemmer i repræsentantskabet: Andy Jensen, Langholt, Brian B. Kirk, Hou, Britta Rusbak Larsen, Hou, Anders Bo Petersen, Gandrup, og Ernst Enevold Nielsen, Hou. - Det nye repræsentantskab er et godt spejlbillede af den kundekreds, som er i vores sparekasse, siger sparekassedirektør Karsten Olsen. Blandt repræsentantskabets opgaver er at vælge sparekassens bestyrelse, at godkende årsregnskabet og iøvrigt tage stilling til de større beslutninger i sparekassen, der ifølge vedtægterne kræver repræsentantskabets medvirken.