Hestesport

Nyt ridecenter tættere på realisering

HJALLERUP:Planerne om at etablere et nyt ridecenter ved Tryvej i Hjallerup er kommet et vigtigt skridt nærmere en realisering. Det skete på denne uges møde i teknik- og miljøudvalget, hvor der af udvalgsmedlemmerne blev sagt ja til en endelig godkendelse af det lokalplanforslag, der er blevet udarbejdet for at skabe de nædvendige, planmæssige rammer for nyanlægget. Udvalgets ja til at godkende lokalplanforslaget følger i kølvandet på den vanlige, offentlige høringsfase, hvor kun Nordjyllands Amt og Vejdirektoratet har været på banen med bemærkninger til forslaget. Disse er alle sidenhen blevet imødegået af kommunen, og selv om kommunen endnu ikke har fået de ønskede tilbagemeldinger om, at amtet og Vejdirektoratet derfor vil frafalde deres indsigelser, så ventes dette kun at være en formsag. - Vi regner ikke med, at der er nogle problemer med det her, siger således formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten). Sagen sendes nu videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet, hvor endnu et par ja'er er ventet - og hvor de forventede indsigelses-frafald fra amtet og Vejdirektoratet også ventes at foreligge. Byrådet behandler som den sidste og endeligt beslutningstagende instans sagen på det næstkommende byrådsmøde 14. juni.