Nyt rollespils-område på vej i Tornby

HIRTSHALS:Kræver etableringen af en egentlige rollespilsplads i Tornby Klitplantage alene en landzonetilladelse? Eller skal der laves en egentlig lokalplan med diverse plantillæg? Det er Hirtshals Kommunes planafdeling i tvivl om. De har derfor spurgt Nordjyllands Amts plankontor herom. Baggrunden for henvendelsen er, at Hjørring Rollespilsklub, der har ca. 300 medlemmer, har udtrykt ønske om at etablere en permanent rollespilsplads i Tornby Klitplantage. Pladsen skal, have form som en vikinge-ringborg alá Trelleborg, Fyrkat eller Aggersborg. I formindsket udgave. En sådan plads kræver et fladt område, ca 60 meter i diameter gerne beliggende i et ellers kuperet skovområde. Den slags findes i Tornby Klitplantage. Hidtil har rollespilsklubben spillet deres rollespil i Bagterp Plantage. Men da der her ikke er en permanent plads, stiller det meget store krav til bl.a. opsætning og nedtagning af rekvisitter. Muligheden for at få et fast område, vil give klubben mulighed for langt mere komplekse spil, og de børn og unge, der deltager, vil få langt større mulighed for at arbejde med naturens materialer og få indblik i skoven og dens muligheder, hedder det i ansøgningen fra Hjørring Rollespilsklub.