EMNER

Nyt samlingssted i Tranum skal formidle fortiden til fremtiden

lokale ildsjæle har nu skaffet så mange penge, at det er realistisk med et køb af ejendommen Tranhøj 6 ved hovedgaden i Tranum til mødested og egnsmuseum. Ejendommen skal hedde Centralen, fordi den i sin tid rummede byens telefoncentral. Her to af ildsjælene, Iver Iversen og Sigaard Jensen, der glæder sig til at komme i gang med renoveringen. Foto: Erik Sahl

lokale ildsjæle har nu skaffet så mange penge, at det er realistisk med et køb af ejendommen Tranhøj 6 ved hovedgaden i Tranum til mødested og egnsmuseum. Ejendommen skal hedde Centralen, fordi den i sin tid rummede byens telefoncentral. Her to af ildsjælene, Iver Iversen og Sigaard Jensen, der glæder sig til at komme i gang med renoveringen. Foto: Erik Sahl

TRANUM:Foreningen bag Egnssamlingen i Tranum har nu sammen med den lokalhistoriske sognegruppe for Lerup–Tranum skaffet så mange penge, at det er realistisk med et køb af ejendommen Tranhøj 6 i Tranum. Hen over sommeren er der blevet arbejdet ihærdigt for at skaffe økonomiske midler til køb af den gamle ejendom. Ønsket om købet er ikke blevet mindre, efter at Egnssamlingen er blevet husvild, fordi det lokalhistoriske museum i august måtte flytte fra bygningen ved Dagli’Brugsen. - Den lokalhistoriske sognegruppe i Lerup-Tranum har længe ønsket et fast arbejdssted til det store arbejde med at registrere samtlige ejendomme i Lerup, Tranum, Klithuse og Tranum Enge, siger Lillian Carstensen på vegne af Egnssamlingen og sognegrupperne. Et sted, hvor der også kunne være faste åbningstider og laves forskellige arrangementer. Der er lavet en undersøgelse af, om der lokalt er opbakning til bevarelse af Egnssamlingen. Det kunne tilkendegives ved tilsagn om økonomisk støtte til driften af huset. Tilsagn blev givet på husstandsomdelte foldere. I dette forløb er der også kommet penge ind til hjælp til huskøbet. - Det blev ret hurtigt klart, at vi skulle gøre projektet bredere for at få hjælp fra offentlige midler, uddyber Lillian Carstensen. Da huset fra starten var tænkt brugt af flere grupper, var det ikke noget problem, så der blev lavet en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke ting vi kunne forestille os, at huset skulle rumme. Begge grupper ønsker på forskellig vis at formidle fortiden til fremtiden, så aktiviteterne i huset prioriteres i forhold til det. - Det er nu lykkedes at få 150.000 kr. fra Jammerbugt Kommunes Landdistriktsmidler for 2008, fra Husmændenes 100-års jubilæumsfond af 1996 har vi fået 19.000 kr. og fra ebh–Fonden 75.000 kr. Alle disse penge må bruges til huskøbet, pointerer Lillian Carstensen. - Fra LAG Jammerbugt- Vesthimmerland er det indstillet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at vi får 150.000 kr. til hjælp til istandsættelse af huset. - Næste skridt bliver at danne en ny forening, som skal være den juridisk ansvarlige enhed for projektet. Det er vigtigt i forhold til forvaltningen af de tildelte midler og ved fremtidige ansøgninger. Driften skal brugerne selv stå for, men til istandsættelse er der gode muligheder for hjælp udefra, og det vil være et stort plus, at nogle af de mange penge, der er til rådighed, kommer vort lokalsamfund til gode. Derfor håber vi, at mange og gerne yngre personer med friske kræfter har lyst til at være med og deltage i projektet. - Brugerne af huset bestemmer selv, hvad det skal rumme. Men sikkert er det, at der bliver forsøgt etableret ”bedsteforældretilbud” og lektiehjælp til børn, siger Lillian Carstensen. Tirsdag 4. november indkaldes til stiftende generalforsamling i den nye forening Centralen, som huset er navngivet. Det har været naturligt, da der tidligere har været central i huset. Dette møde vil blive holdt i Blomsterkassen på Tranum Skole. Hvis nogen har gode idéer til muligheder for at skaffe de sidste penge, eller blot har lyst til at høre lidt mere om projektet, kan koordinator Margot Pichler kontaktes på tlf. 20321469.