Skolevæsen

Nyt selvstyre fortsætter

V nedstemmer S-forslag om at fjerne lønsums-styringen i skolen

NIBE:Trods protester fra skoler og skolebestyrelser slipper folkeskolerne ikke for lønsumsstyring. Styringen tillader en høj grad af magt over, hvad en tildelt lønsum bruges til. Til gengæld træder kommunen - alt andet lige - ikke til med nødhjælp. - Skolerne må skære ned på personalet for at have noget at stå imod med ved uforudsete hændelser som langtidssygdom og barsel, lød det fra Børge Lindberg (S). - Hovedsamarbejdsudvalget anbefaler, vi fortsætter, konstaterer borgmester Jens Østergaard Madsen (V). - Virker som om, medlemmer har følt, de skulle sige ja, mener Børge Lindberg. - Det er gymnastik at lære at passe på pengene, meddelte viceborgmester Tina French Nielsen (V). - Lær af Bislev Børnehave, opfordrer børne- og kulturudvalgsformand Jack Jensen (V). - De viser ansvar. - Vi skal have en central pulje til uddannelse, barsel og langtidssygdom, foreslog Mogens O. Madsen (SF). Lønssumsstyringen fortsætter også på pasningsområdet, hvor holdningen er overvejende positiv.