Nyt skib fik navnet Esbern Snare

Statsministeren døbte søværnets nye, fleksbile kommandostøtteskib

LINDØ:- Hendes Majestæt Dronningen har resolveret, at skibet skal bære navnet Esbern Snare. Med disse ord fra statsminister Anders Fogh Rasmussen fik søværnet døbt sit nye, fleksible kommandostøtteskib, søsterskibet til Absalon. Og navnet blev altså i Absalon-familien, i det Esbern Snare var bror til Absalon. Efter statsministerens navngivning blev skibets våbenskjold og navneskilt afdækket, orlogsflag og gøs blev hejst og statsministeren kunne udbringe et trefoldigt leve for Esbern Snare. Herefter blev der holdt taler af skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, statsministeren og forsvarschefen, general Jesper Helsø.