Nyt slag for direkte bus fra Nibe til Aars

Nibe 27. februar 2003 07:00

AARS: Busturen fra Hvalpsund til Aalborg bliver en smule længere. Til gengæld får Aars den længe ønskede direkte busforbindelse til Nibe... Det er fortsat fremtidsmusik, men teknisk udvalgs formand Bjarne Jensen (UP) håber, at det i denne omgang lykkes at overbevise Nordjyllands Trafikselskab, NT, om, at de dårlige busforbindelser fra Nibe til uddannelsesstederne i centerbyen Aars i det lange løb er uholdbare. Den nemmeste og formentlig billigste løsning er at lade busrute 100 mellem Hvalpsund og Aalborg slå et slag omkring Aars. Rute 100 kører nemlig gennem Nibe adskillige gange om dagen. - Vi har bedt formanden for NT, Orla Hav, om et møde hurtigst muligt, hvor vi vil fremlægge forslaget, pointerer Bjarne Jensen. Udvalget fremsætter ønsket i forbindelse med, at NT alligevel er i gang med den indledende planlægning af køreplanerne for 2003 og 2004. - Samtidig agter vi at foreslå NT at supplere køreplanen med en afgang fra Aalborg kl. 6.40 og fra Hvalpsund kl. 14.30. Det vil give unge i Nibe mulighed for at benytte uddannelsestilbuddene på Erhvervsskolerne og Vesthimmerlands Gymnasium, påpeger han. - Vi finder det ikke rimeligt, at der ikke er en bedre forbindelse fra Nibe til Aars, som er udpeget som Centerby. Det vil - set med vore øjne - også alt andet lige gøre rute 100 mere attraktiv, siger Bjarne Jensen. NT har allerede i det udkast, som har været til høring i teknisk udvalg i Aars, i en vis grad taget hensyn til ønsker fra Erhvervsskolerne og Vesthimmerlands Gymnasium om en ændring af køreplanerne. NT foreslår at rute 110 i den nye køreplan ændrer afgangstid fra Aars fra kl. 15.35 til 15.40, så den dermed falder bedre i tråd med skolernes skemaer. - Det har vi ingen indvendinger imod, siger Bjarne Jensen. Erhvervsskolernes direktør Helene Reffstrup Møller hilser kommunens initiativ velkomment. - For unge i Nibe og måske navnlig i oplandet mellem Nibe og Aars er det en reel hindring for at søge erhvervskolerne i Aars, at busforbindelserne ikke er bedre. Vi kan direkte mærke det på elevtallet fra den del af Vesthimmerland. Hun understreger, at erhvervsskolerne jævnligt får henvendelser fra forældre, der helst ser deres børn gå i skole i Aars, men som ser transporten som en uoverstigelig forhindring. - Vi oplever, at NT er lydhøre overfor problemet. Omvendt kan man nogen gange ikke frigøre sig fra den tanke, at NT med sin ruteplanlægning inddirekte er med til at føre en udddannelsespolitik, der favoriserer Aalborg, påpeger hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...