Nyt slagteri kan åbne, når det er klar

Løkken-Vrå Kommune får en ekstra frist til at dokumentere at renseanlægget kan klare presset

VRÅ:Det nye slagteri i Vrå bliver ikke forsinket, selv om Løkken-Vrå Kommune ikke har fået sendt alle miljøpapirer i sagen ind til Nordjyllands Amt rettidigt. - Vi har fået en aftale med amtet om at få de sidste ting på plads inden 15. november, og slagteriet åbner som det skal, forsikrer Løkken-Vrås borgmester, Knud Rødbro. Nordjyllands Amt bad 12. juli Løkken-Vrå Kommune om at lave en miljøvurdering af hvordan spildevandet fra slagteriet vil påvirke renseanlægget i Nr. Lyngby og vandkvaliteten i Vester Elbæk og Skagerrak. - Denne vurdering skal danne grundlag for en ansøgning om en revideret udledningstilladelse, som skal være Nordjyllands Amt i hænde mindst en måned før afledningen af spildevand fra slagteriet starter, skrev amtet til kommunen 12. juli. For en uge siden havde amtet stadig ikke modtaget papirerne, selv om slagteriet efter planen skal starte midt i oktober, og hverken amtet eller borgmester Knud Rødbro selv kunne få oplyst fra kommunens tekniske forvaltning, hvad der var sket i sagen. Nu er der imidlertid styr på det, lover Knud Rødbro, der mener at amtet blander udledningstilladelsen og renseanlæggets kapacitet sammen. - Slagteriet har fået udledningstilladelsen.w Vi mangler bare at dokumentere at renseanlæggets kapacitet er stor nok, og det er vi slet ikke i tvivl om, for det havde ingen problemer med Arovit, der udledte endnu mere end slagteriet kommer til, siger Knud Rødbro. - Vores renseanlæg har også altid fået topkarakterer, tilføjer han.