Nyt slagteri kan åbne, når det er klar

Løkken-Vrå Kommune får en ekstra frist til at dokumentere at renseanlægget kan klare presset

VRÅ:Det nye slagteriri i Vrbliverver ikforsinketnket, selLøkkenøkkeKommuneommune ikke har fået senmiljøpapirerjøsagenrer i saNordjyllands Nordrettidigts Amt rettidigt. aftalear fåamtet aftale medsidstet om at få de sindene tinnovemberds inslagterietoåbnerber, og slagteforsikrerLøkkenm det borgmestersikrerRødbroenNordjyllandsster, Knud RødbrLøkkendjylKommuneAmt bad 12. julmiljøvurderingKomhvordanmspildevandetmiljslagterieting apåvirkedrenseanlæggetndet fLyngbygtevandkvalitetenvirVesternElbæknlæSkagerrakr. LDenneyvurderingkvalitetegrundlagter Elbansøgninggerrarevideretnudledningstilladelseanne grundlag fNordjyllandsning ohænderevideremånedlednafledningendelspildevandkal vslagterietystarter Amt i hamtet mindkommunenned før afledningesidenshavdeeamtet stadigagtemodtagetapapirernerev amtetslagterietuefter1planeni. Forstartee sidenoktober amthverkendamtetkellerborgmesterpirerRødbroelv omkunneteoplysteftekommunens tekniskerforvaltningoktober, og hverkensagenet eller boimidlertidKnud Rødbro sloverunne Rødbrolyst fmenermmuamtet blanderudledningstilladelsend derenseanlæggetsakapacitetesammenimidSlagteriettyr på detudledningstilladelsen, dermangler at amtedokumentereudlrenseanlæggetsakapacitetog renseanlæggets kapacitet sammen. - Slagterihavderingen problemerngstilladelseudledteaendnur bare at slagteriettkommert rensigerlæggRødbropaVorestrenseanlægok, og detaltidi slettopkarakterer otilføjeret havde ingen problemer med Arovit, der udledte endnu mere end slagteriet kommer til, siger Knud Rødbro. - Vores renseanlæg har også altid fået topkarakterer, tilføjer han.