Lokalpolitik

Nyt slagteri kører på skinner

Lokalplan fremlægges i otte ugers offentlig høring

VRÅ:På et ekstraordniært byrådsmøde torsdag besluttede Løkken-Vrå Kommunalbestyrelse at sende lokalplanen for det kommende slagteri i Vrå i otte ugers høring. - Projektet følger tidsplanen meget strikst - det kører på skinner, fortæller borg-mester Knud Rødbro (fællesliste). - Det er også derfor vi holdt et ekstraordinært møde - for at få lokalplanen hurtigst muligt ud i høring, så slagteriet ikke bliver forsinket. Lokalplanen er udarbejdet af Danish Meat Company A/S, der står bag det kommende slagteri, i samarbejde med teknisk forvaltning. Slagteri igen Formålet er dels at skabe mulighed for, at der kan etableres et afhudeslagteri i Arovits aflagte bygninger i Vrå og dels at prioritere borgerinddragelsen højt. Bygningerne var faktisk oprindeligt slagteri, men har i de seneste mange år været brugt til produktion af hunde- og kattemad. Lokalplanområdet omfatter foruden Arovit-bygningerne også boligerne på Nygade 1 og 3 for at sikre Danisk Meat Company udbygningsmuligheder i fremtiden. To ændringer Politikerne foretager to ændringer i lokalplanen, før den fremlægges i høring. - Frode Larsen (borgerliste), foreslog at vi skulle give mulighed for at lave en butik til salg af slagteriets egne produkter, og det syntes alle var en god idé, fortæller Knud Rødbro. Derfor skal lokalplanen give mulighed for en butik på op til 200 kvadratmeter indenfor slagteriets område. Teknisk udvalg foreslog, at en paragraf om p-pladser blev taget ud, så spørgsmålet om p-pladser i stedet afgøres i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Dette forslag vandt også gehør i kommunalbestyrelsen. Indsigelser Borgerne har nu otte uger til at kommentere lokalplanen. - Hvis der ikke kommer alt for mange indsigelser, kan slagteriet slagte de første grise i august. Men vi skal være forberedt på at nogle af naboerne protesterer eller i hvert fald har nogle spørgsmål, de skal have svar på, og det er forståeligt, siger Knud Rødbro. Hvis der kommer mange og voldsomme protester imod lokalplanen, bliver der formentlig en ny høring på fire uger. Borgmesteren lægger ikke skjul på, at han glæder sig over at slagteriet bosætter sig i Vrå. - De regner med at ansætte omkring 80 medarbejdere fra start og senere øge til 100-120 medarbejdere. Det er altså en god virksomhed at få til kommunen, siger Knud Rødbro.