Nyt søm til ligkisten

Med bankpakke 4 skaber man en skattefinansieret konkurrenceforvridning af pengemarkedet.

Baggrunden for bankpakke 4 er at staten har udstedt garantier til pengeinstitutterne, som tidligere sikrede likviditet til en ordentlig pris. Den garanti udløber i 2013 og i begyndelsen var der forventninger om at garantien blev forlænget. I stedet er der dog blevet nedsat en kommission, som sidder og kigger på hvilke banker man ikke kan lade gå konkurs, med begrundelsen: "at det kan samfundet ikke holde til". Resultatet er en total skævvridning af pengemarkedet for skatteydernes penge. Da finanskrisen brød ud havde finanstilsynet ikke styr på risikoelementerne og nu strammer man drastisk op uden at have styr på noget overhovedet. Selvom der findes mange sunde lokale pengeinstitutter, bruger man skattekroner på at få lukket alle de små banker, som finansierer landområderne. Lempeligere regler for store banker kommer til at lukke de mindre pengeinstitutter, hvor mange landmænd og mindre erhvervsdrivende er kunder. Man kan kun skaffe likviditet igennem nationalbanken, hvis nationalbanken får sikkerhed i de gode engagementer for eksempel kommuner som er totalsikrede. Det er bare ikke de små pengeinstitutter, som har disse kunder. En konsekvens af den manglende forlængelse af statsgarantierne i 2013 er, at når man ikke længere har statsgaranteret finansiering bliver risikorenten automatisk højere. Hvilket medfører at det bliver dyrere at være bankkunde. Små og mellemstore virksomheder, heriblandt landbruget, er for en stor dels vedkommende finansieret i mindre og mellemstore lokale pengeinstitutter. Med udsigt til en bankpakke 4, der favoriserer de store på markedet, vil det selvsagt blive vanskeligt for de mindre og mellemstore pengeinstitutter at konkurrere. Dette kan nemt medføre en øget meromkostning på penge i størrelsesorden 1 - 1,5 pct. i forhold til de store pengeinstitutter, der med en blåstempling fra staten kan fremskaffe kapital under væsentligt bedre vilkår, og dermed også til lavere omkostning for kunderne. Den meromkostning, man bliver pålagt, vil i første omgang falde tilbage på kunderne i lokalområdet, men på sigt vil der forsvinde en masse pengeinstitutter, indtil der kun er de store tilbage, en udvikling vi her i Agri Nord ser på med stor bekymring. Er det fremmende for den vækst og udvikling vest for Valby bakke, som alle politikere i disse valgtider går så stærkt ind for?